Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và hỏi giáo viên mấy giờ là lớp học? Anh ta nói – từ 5 giờ tối sẽ có một đợt phụ nữ. Tôi hỏi – bây giờ có bao nhiêu người trong đợt đó? Huấn luyện viên nói – bây giờ chỉ có hai phụ nữ. Chúng tôi nhận thấy lô 5 giờ về ít nên quyết định về cùng lô. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể bơi hoàn hảo với một số ít người. Sau đó, tôi trả phí và đến gặp huấn luyện viên. Tôi mang theo một bộ đồ bơi ở cửa hàng thể thao trên đường về nhà và mặc thử sau khi về đến nhà. Tôi có một chiếc quần đùi ngắn bên dưới và nó vừa vặn hoàn hảo.