Bên trong, tôi có thể cảm thấy một dòng nước nóng chảy từ âm hộ của cô ấy đến con cặc của tôi. Tôi cũng tăng tốc độ va chạm mà không dừng lại bây giờ. Cô ấy đột nhiên bắt đầu say. Mắt anh bắt đầu nhắm lại với thuốc an thần. Sau đó, tôi yêu cầu anh ta làm một con ngựa cái. Theo lệnh của tôi, cô ấy đi đến cuối giường và trở thành một con ngựa cái. Tôi đứng dưới gầm giường của mình. Con cặc của tôi đang xoay tròn, chờ nó vào đúng vị trí. Cửa mèo của anh đóng hết lần này đến lần khác. Với cái lỗ nhỏ hồng hào trên mông của tôi cũng vậy.