Tôi liếm lòng bàn chân trong 10 phút … sau đó tôi liếm toàn bộ bàn chân của mình. Em dâu tôi nói rằng cô ấy thích con trai liếm toàn bộ cơ thể của họ. Tôi nói – chị dâu, tôi sẽ hoàn toàn làm hài lòng chị. Đừng lo lắng, tôi muốn trở thành nô lệ của bạn. Tôi muốn uống bạn Tôi muốn ở dưới chân bạn mãi mãi! Chị dâu tôi cũng thích lời tôi nói. bạn làm những gì tôi nói Sau đó, chị kế của tôi đặt tôi lên giường và ngồi với âm hộ của cô ấy trên mặt tôi và yêu cầu tôi liếm nó. Tôi liếm âm hộ của chị kế của tôi trong 30 phút.