Điều này cho thấy cô ấy tin tưởng bạn đến mức nào. Bây giờ tôi-mệt mỏi có thể đến lần nữa Và tôi bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần của cô ấy… cô ấy hiểu ý định của tôi. Nhưng trước khi tôi làm bất cứ điều gì khác, cô ấy nói – Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút trước. Vì điều này, cô ấy bắt đầu ôm chặt tôi. Tôi cũng vuốt lưng và ôm lấy anh. Và trong khi vuốt lưng, tôi đặt nó vào mông của tôi và bắt đầu xoay nó. Họ đã gắn bó với nhau. Tôi đặt một chân của anh ấy lên hông của mình khi tôi đặt tay lên mông anh ấy … và tôi đặt ngón tay của mình vào khe mông của anh ấy