ngoại trừ bộ ngực của họ, nơi mà họ thường bị ảnh hưởng khi được hôn. Shimmy nói – làm ơn … tôi … giật … cứ làm đi. Tôi dằn vặt anh ấy và muốn bước tiếp. Rồi chuyện gì đã xảy ra với Simi… cô ấy đẩy tôi xuống giường, mặc áo khoác cho tôi và nói – Mayank làm ơn, đây không phải là tất cả tiền hôn nhân !. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng tôi không thể kiểm soát nó. Tôi nghĩ rằng đi vào phòng tắm sẽ làm dịu đi cơn nóng trong người. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, Shimi lại gõ cửa phòng tôi, bạn có giận không? Tôi nói xin lỗi… Simmi tôi đã mất kiểm soát.