đeo khuyên tai và chu sa đỏ. Cô ấy nói – bạn đang nhìn về phía này là gì? Tôi nói – Tôi thấy bạn đã thay đổi nhiều như thế nào. Didi nói – tại sao tôi không thể nhìn đẹp? Tôi nói – không, bạn đang tìm một cái tốt. Anh rể của bạn đã cho làn da và cơ thể của bạn đẹp hơn. Tôi muốn đưa tôi đi ngủ ngay bây giờ, ép nó và uống hết nước trái cây thanh xuân rực rỡ của bạn. Là sự tin tưởng của Xin đừng coi thường sản phẩm của người khác. Tôi nắm lấy tay Didi và kéo về phía tôi và nói – và trước khi kết hôn tài sản này là của tôi. Bây giờ anh rể của tôi đang chết tiệt cùng một món hàng.