chồng tôi nói – bình tĩnh đi, tại sao em lại vội vàng như vậy? Anh TT nói: “Anh Abe, anh cho em xem hàng đi, để em chơi một mình!” Trong lúc vội vàng, hai chiếc cúc áo trên áo của tôi bị đứt. Chồng tôi lại nói – chúng tôi không có gì để mặc, ít nhất là đừng làm rách quần áo. Viên chức từ từ cởi áo cánh, cởi áo lót ra khỏi người. Ngực tôi để trần, nhưng tôi thậm chí không cố gắng che giấu nó. TT chỉ tay vào người cảnh sát và kéo tôi ngồi vào lòng anh ta. TT bắt đầu nghịch vú tôi và bắt đầu bóp vú tôi một cách thô bạo. Chồng tôi lại nói – hãy yên tâm, có thể.