Tôi cũng lột trần truồng dì và trần truồng đi lại trong nhà cả ngày. Để nguyên con cặc trong lỗ lồn thím suốt ngày. Đôi khi tôi đưa con cặc của mình vào miệng, và đôi khi tôi đút nó vào trong âm hộ. Đôi khi trên mông, đôi khi trên tai. Bằng cách này Dì đã có được rất nhiều niềm vui từ con cặc và bản thân cô ấy cũng thích âm hộ. Cô tôi cũng rất vui. Bây giờ anh ấy cũng đã tìm thấy một đối tác tình dục trong hình thức của tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi không biết bao nhiêu lần tôi bị dì cưỡng hiếp, và tôi cũng không biết bao nhiêu lần tôi vẫn bị cưỡng hiếp. Bằng cách này, làm ấm dì và tận hưởng âm hộ.