Huyền bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của Laura và đến tham gia. Chúng tôi lại làm tình một cách đẹp đẽ và rồi chúng tôi lại ngủ thiếp đi cho đến hơn sáu giờ chiều, khi mẹ anh nói với chúng tôi rằng họ đã về. Tôi đánh thức Huyền và Laura dậy, chúng tôi vội tắm rửa, vì mẹ cô ấy bảo tôi về nhanh để bà và các con gái đi mua ít đồ cần thiết. Vì vậy, không có thời gian cho bất cứ điều gì khác. Chúng tôi vội vã và đưa họ về nhà. Khi người mẹ đến, cô ấy nói. Họ cư xử như thế nào?Họ có chia sẻ mọi thứ như tôi đã nói với họ không? Có mẹ, chúng tôi chia sẻ MỌI THỨ!