Tôi nói là dì ngủ hơi muộn. Có một cuộc trò chuyện tương tự với Dì trước đây và Dì nói – thôi, bây giờ đi ngủ đi.. Tôi sẽ lưu số của bạn. Sau cuộc trò chuyện, tôi ngủ thiếp đi. Sau ngày hôm đó, những điều bình thường bắt đầu xảy ra với chúng tôi mỗi ngày. 11 giờ đêm, tôi nhắn tin cho dì. Tôi thầm nghĩ chắc dì ngủ rồi. Nhưng ngay lập tức câu trả lời của người dì đến. Dì nói – bạn không ngủ à? Tôi nói tôi không ngủ được. Dì nói bạn có thể gọi. Tôi gọi cho anh ấy và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Dì nói – vâng, bây giờ nói… con đang làm gì vậy? Tôi nói – chỉ dì, tôi không ngủ được, vì vậy tôi bắt đầu nhắn tin.