Ngay khi một nửa con cặc đã ở trong âm hộ của em gái cô ấy, cô ấy đã hét lên và bắt đầu nói chuyện để lấy nó ra. Nhưng tôi không nghe anh ta và lần này tôi quay lại và đánh anh ta thật mạnh bằng một con cặc nhỏ. Lần này con cặc của tôi đã được đưa vào đầy đủ trong khi xé nát âm hộ của em gái tôi. Dee Dee đau đớn hơn, sau đó cô ấy bắt đầu hét lên – đồ khốn, bhosa của em gái anh, tình chị em… Tôi đã bảo anh cứ bình tĩnh mà. Đưa anh ta ra lỗ đít … nó đau. Tôi đã nói – sẽ không có gì xảy ra, đợi 2 phút. Từ từ sẽ hết đau. Sau đó, nó sẽ được vui vẻ.