Ngày này là 8 năm trước. Lúc đó tôi đang làm bài kiểm tra bên ngoài. Bố mẹ tôi và tôi là những người duy nhất trong gia đình tôi. Một gia đình sống trong ngôi nhà đối diện với chúng tôi. Có 6 thành viên – vợ chồng và bốn đứa con của họ. Trong số bốn người, ba là con gái và một là con trai. Họ là cô cả Kamini, em trai Pankaji, chị hai Anuradha và em út Doãn. Anuradha bằng tuổi và cùng lớp với tôi. Vì mối quan hệ gia đình của chúng tôi rất tốt nên tôi thường đến nhà anh ấy mà không gặp trở ngại nào. Lớn hơn tôi vài tháng. Chúng tôi đã từng học cùng nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có bất cứ điều gì sai trái với anh ấy trước đây trong tâm trí tôi.