Luisa một chiến lợi phẩm tương tự như chiến lợi phẩm của ngày hôm trước. Tôi đánh vào mông Luisa và Luisa lại tát tôi. Tôi cảm thấy móng tay của cô ấy trên mặt tôi và làm bỏng má tôi. Tôi nghĩ nó đã cào tôi. Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy và kéo mạnh cô ấy về phía tôi. Luisa mất thăng bằng và suýt ngã. Nhưng thấy đầu cô ấy ở dưới ngực tôi, tôi đặt tay lên gáy cô ấy và bắt cô ấy nửa ngồi, nửa quỳ. Tôi nắm tóc cô ấy, dùng bờm khống chế cô ấy trong khi cô ấy hét lên cảnh báo tôi rằng tôi có thể làm cô ấy bị thương -Oh oh oh oh oh oh!.- Tôi hành động nhanh chóng. Tôi nắm lấy một chân của anh ấy rồi đến chân kia.