bạn đang nghĩ về điều gì đó nghiêm trọng như vậy? Akanksha – Không, tôi đang nghĩ về điều gì đó. Xin hãy cho tôi biết có chuyện gì. Akanksha – Tôi biết bạn đang nghĩ gì, tôi ngạc nhiên nhìn anh ta và hỏi – Sao? Akanksha- Bạn đang nghĩ về Bà Priya và Ngài! Nghe vậy, tôi dừng lại và nhìn anh chằm chằm. Tôi đã tự hỏi làm thế nào bạn biết những gì đang xảy ra ở trên. Nó cũng giải tỏa những nghi ngờ của tôi. Akansha ~ Trước khi cô đi, tôi đi lên lầu dừng lại và nghe giọng nói của cô gọi cô. Là Và khi Madam và Sir được tự do, người đã đến … anh ấy rời đi.