Tôi mặc quần áo và hỏi ông thanh tra – ông nghĩ gì về con trai tôi? … Nhưng xin hãy tiếp tục chăm sóc tôi như thế này. Tôi không nói gì. Anh ta nói – hãy để tôi về nhà. Một trong những vấn đề của tôi trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ, câu hỏi về trường học của con trai tôi đã bị bỏ lại phía sau. Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm và đi tắm để chuẩn bị sẵn sàng, điều này khiến tôi cảm thấy rất gợi cảm. Con trai tôi vẫn còn ngủ, vì vậy tôi nghĩ sẽ rất lãng phí nếu đón nó, vì vậy tôi đi đến trường. Khi đến trường, tôi đến thẳng phòng hiệu trưởng.