Ý tôi là, với nghệ thuật nấu nướng của bạn … Tôi vẫn cho bạn 15.000 tháng … Và nhiều ngôi nhà hơn nữa ở đây tôi đã hoàn thành công việc, khi nghe đến số tiền tôi cảm thấy rất vui. Tôi thích đàn ông và tiền bạc. Tuy nhiên, tôi thẳng thừng nói – Thưa ông, tôi được trả ít hơn. Sau đó Naveen ji trượt đến gần tôi và nói – bạn nói … bạn sẽ tồn tại được bao lâu? Câu chuyện ý nghĩa kép này của anh ấy khiến tôi không nói nên lời về cốt lõi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói – thưa ngài, ngài phải chuẩn bị bữa sáng và bữa tối và ngài cũng đã phá vỡ thời gian