Vì lý do đó, chúng tôi lại có áo lót và quần lót gợi cảm. Mẹ tôi đồng ý và tôi cũng được massage và đến khách sạn. Căn phòng đã được trang trí rất tốt. Tôi nói với mẹ tôi – hãy đi ngủ. phòng của bạn thế nào? Cô ấy nói – tốt lắm, sau khi nhìn thấy tuần trăng mật của bạn và Pooja, tôi cảm thấy muốn làm tất cả. Tôi nói – hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn trong 3 ngày. Cô ấy nói – hãy làm một việc cho tôi. Vui lòng đáp ứng yêu cầu của tôi bằng hàng triệu tỷ đồng. Tôi nói – anh có điên không, em không thể làm vợ anh ngoại trừ pooja. Cô ấy nói – chỉ là tối nay thôi.