Tôi luôn thấy cô ấy rất cao, nhưng bây giờ, cả tôi và Juan đều đã lớn và cô ấy ít nhiều cũng cao bằng chúng tôi. Có 30 năm. Vâng, đó là nó rộng hơn chúng ta, đặc biệt là ở hông, không phải như vậy ở phía sau. Cô ấy có một cơ thể được chăm sóc cẩn thận, bởi vì cô ấy chơi thể thao và những thứ của “cô gái sang trọng”. Sự thật là có dì đến giúp chúng tôi có nhiều thứ dễ dàng hơn: xe hơi, điện thoại di động, tiền cho một sự kiện không lường trước được, có thể mua bia trong quán bar… Mặt khác, một số vấn đề nhỏ sẽ nảy sinh, chẳng hạn như một cái mà cả ba chúng tôi sẽ phải ở chung một cái lều..