Tag: ADN-188

Chồng à, hãy tha thứ cho em!

Tôi luôn thấy cô ấy rất cao, nhưng bây giờ, cả tôi và Juan đều đã lớn và cô ấy ít nhiều cũng cao bằng chúng tôi. Có 30 năm. Vâng, đó là nó rộng hơn chúng ta, đặc biệt là ở hông, không phải như vậy ở phía sau. Cô ấy có...