Tôi biết nó thực tế đã là của tôi rồi. Tôi đưa cô ấy về phòng của tôi, và đặt cô ấy xuống nơi vợ chồng tôi làm tình hahaha. Tôi mở rộng chân của cô ấy và cô ấy chỉ chờ đợi mà không nói hay phản đối bất cứ điều gì. Anh tuân theo mọi thứ. Tôi nắm lấy tay anh ấy và đặt nó vào cặc tôi, tôi bảo anh ấy thổi cho tôi và anh ấy đồng ý, lúc đầu anh ấy không biết làm thế nào, nhưng tôi đã dạy anh ấy bằng cách nắm đầu anh ấy và dùng tay chỉ ra cách nó phải như thế nào. Sự phấn khích của tôi đến mức không thể tin được rằng tôi đã sớm xuất hiện trong miệng cô ấy, cô ấy cố gắng thoát ra,