Bây giờ trở lại chỗ ngồi của bạn và ngồi xuống. Tôi nói – chị dâu, chị có thể để em hôn chị không? cô ấy nói – Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn, bạn sẽ bị tát. Tôi nói – Tôi sẵn sàng để bị tát. Hôn một cái thôi. Cô ấy bắt đầu cười và tôi hôn lên má cô ấy. Rồi cô ấy nổi giận. Tôi hiểu, chị dâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó tàu đã đến Guna. Ngay khi tàu rời ga Guna, tôi nói với chị dâu, chị dâu, hôn em lần nữa đi. Đánh tôi hai lần nếu bạn thích. Tôi đi vệ sinh. Đi vào phòng tắm bên phải và mở cửa. Tôi sẽ đợi bạn bên trong. Vừa nói tôi vừa đứng dậy đi vào nhà tắm mà không nghe chị dâu trả lời.