Cô bắt đầu lừa dối chồng mình từ khi nào vậy, đồ khốn? Từ khi tôi gặp Mr. Tôi là nô lệ cá nhân của bạn và tôi chỉ đụ bạn cho bạn. Tôi tự hào được phục vụ bạn tận tình. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện là con điếm của bạn. Đã bảo là không được vừa bú vừa nói mà. Tôi muốn tập trung vào câu trả lời và cái miệng đĩ điếm của cô trên cặc tôi. Xin lỗi, thưa ngài. Suỵt SsssOPP!!!.- Nhấc mông lên nữa đi, anh muốn thưởng thức cảnh của em. Sao mày không ly dị đi, đồ khốn? sao không cho em đi anh chuoppp ssshhppsss!!! Tôi sẽ làm điều đó khi bạn cho phép tôi.