Con gái của dì tôi đang học ở thành phố Lucknow. Tên cô ấy là Preeti. Để tôi kể cho bạn nghe về anh ấy, sữa của anh ấy rất nhiều và mát. Nhìn bóng mông, chú gà trống đang chào mào. Nếu bạn thoáng nhìn thấy anh ấy, bạn cũng sẽ muốn làm tình với anh ấy. Vì đây là Diwali nên tôi đã tình cờ ở đó một ngày ở nhà anh trai tôi trước khi đến nhà cô ấy. Cho đến ngày nay, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sai về Preeti, nhưng vài tháng trước Preeti đã đến nhà anh trai tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã thân nhau đến nỗi những trò đùa như vậy giữa chúng tôi được trao đổi