Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cô ấy cảm thấy thoải mái. Tôi nhìn xuống và thấy âm hộ của anh ấy có máu trên con cặc của tôi. Nhưng tôi không dừng lại và bắt đầu liếm âm hộ của anh ấy. Cô lại phun trào trong vòng 5 phút. Trong 20 phút, tôi đã mở rộng âm hộ của cô ấy. Tôi đã rơi vào con mèo của anh ta. Sau đó, tôi nằm trên người anh ta. Khi rút con cặc ra thì tôi co lại và ngủ. Có lẽ âm hộ của tôi bị đau. Tôi cũng bắt đầu vuốt ve anh ấy. Cặp mông nhợt nhạt của anh để trần. Tôi muốn liếm mông cô ấy.