Và tôi bắt đầu thuyết phục anh ấy. Sau một hồi cân nhắc, cô ấy đồng ý và nói rằng nơi này nên để không ai biết về nó. Nghe điều này, hạnh phúc của tôi không có giới hạn, và tôi nói – đừng lo lắng về anh ấy. Vì vậy, ông nói rằng có chỗ trong thị trường, không ai sẽ đến đó. Sau đó, tôi yêu cầu anh ta về phòng của mình. Sau khi nói chuyện khoảng 20 phút, tôi đến phòng của anh ấy. Cậu của Bác đưa chìa khóa phòng cho tôi và bảo một tiếng nữa sẽ đến. chúng tôi bước vào phòng. Bước vào phòng, anh bỏ mạng che mặt. Mới gặp nhau đã được 3 năm, nhưng thật tuyệt.