Dần dần, những cảnh làm tình bắt đầu lởn vởn trong tâm trí anh. Dù không muốn nhưng cô vẫn bắt đầu đi về phía phòng của Bhanu. Anh nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi không. Rồi cô bắt đầu lẻn lên phòng trên lầu. Bhanu Singh không đóng cửa phòng khi đợi anh ta. Shalu từ từ mở cửa và bước vào phòng. Bhanu Singh đang đợi anh ta. Nhìn thấy Shalu, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt anh. Mục đích của anh ta đã đạt được. Hôm nay anh ấy sẽ có được âm hộ chặt chẽ của Shalu một lần nữa. Nghĩ đến đây, anh vui mừng khôn xiết. Xialu, người đã đội chiếc mạng che mặt dài, đến bên giường anh và đứng quay lưng lại với anh.