Cả Jiya và Akash đều hoàn toàn bình thường. Nhìn họ, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Cuộc nói chuyện đêm qua dường như không hơn gì một món hời đối với anh ta. Sau đó, tôi nghĩ rằng không tốt nếu quá tham lam. Sau đó dành cả ngày để dạo quanh Mumbai. Sau đó, chúng tôi ăn tối một lần nữa vào buổi tối và trở về căn hộ áp mái lúc 9h30 tối. Jiya Mam về phòng ngay khi anh ấy quay lại. Tôi và ông Akash ngồi bên ngoài và bắt đầu uống rượu. Akash sir và tôi đã ngồi nói chuyện với nhau ở đây và ở đó. Cả hai chúng tôi đã chốt cùng một ngày hôm nay.