Rồi tôi cười thầm – sao em nhớ Sona vậy, lâu rồi không gặp? Những gì đang diễn ra? Tôi không nói gì. Tôi mệt mỏi khi chỉ nằm một chỗ. Tôi đã nhận được tin nhắn của bạn. Bạn đang làm gì đấy? Anh ấy-tôi cũng đang nằm trên xe buýt. Tôi nghĩ nếu tôi có điện thoại di động, tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn. Nhưng phải làm thế nào? Vì vậy, tôi nghĩ tôi chỉ nên nói với bạn bè của anh ấy. Tôi- vì vậy tôi không phải là bạn của bạn? Ồ không. Bạn cũng là bạn thân của tôi. Chà, chà … tôi đã thấy nó! Anh ấy – xin lỗi bạn! Tôi-tôi xin lỗi, nhưng bạn cũng có bạn chứ?