Rồi mẹ và anh trai tôi ra đi. Chị dâu tôi nghỉ ngơi trong phòng. Tôi mang đồ ăn từ ngoài mang vào phòng chị dâu. Tôi nói với chị dâu – chị ăn đi… và sức khỏe của bạn như thế nào? Chị dâu nói – Em sức khỏe tốt. Tôi viện cớ. Bạn đến đây và chúng tôi ăn ở đây. Vì vậy, tôi đã nói – được rồi. Tôi đặt thức ăn vào và hỏi anh ta – tại sao bạn ngừng kiếm cớ? Tôi đã bào chữa vì nó rất quan trọng. Sau khi ăn thức ăn, tôi hỏi – nói cho tôi biết ngay bây giờ? Anh ấy nói tôi sẽ nói chuyện với bạn…hứa, bạn sẽ không nói với bất cứ ai…và bạn sẽ giúp tôi. Anh ấy nói – hãy hẹn trước…