khiến cô ấy nhảy dựng lên và bắt đầu đấm vào ngực tôi. Tiếng chạm đất rất lớn. cả hai chúng tôi đều sợ hãi. Nhưng không ai lắng nghe. Sau đó, cô đặt tay dưới người chị kế Sally và bắt đầu ngọ nguậy âm hộ qua quần lót. Cô ấy ôm tôi và nói, ‘Oh oh oh.. ‘ anh bắt đầu nói. Tôi kéo quần lót của cô ấy xuống và đặt tay của tôi trên âm hộ của cô ấy. Âm hộ của em gái kế của tôi rất nóng. Một ngón tay đút ngay vào âm hộ chị dâu. Chị dâu tôi giật mình bật dậy và bắt đầu ngứa ran. Bây giờ tôi không luồn ngón tay từ trong ra ngoài…đúng hơn, tôi đang luồn ngón tay vào bên trong âm hộ của mình.