Tôi nắm tóc mẹ với con cặc của tôi trong miệng và bắt đầu liếm miệng mẹ trong khi chạy chổng mông. Sau một thời gian, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy và tôi bình tĩnh lại. Mẹ tôi uống cạn hàng của người đàn ông như tương phim xanh, bú cặc cho sạch. Nikhil vẫn đang làm việc trong âm hộ của mẹ mình. Sau đó, mẹ được làm một con ngựa cái và con cặc được đút vào đít. Bây giờ Nikhil cũng bắt đầu tát vào mông mẹ tôi. Anh ta ngay lập tức bắt đầu đưa con cặc của mình vào bên trong mông của mẹ mình. Người mẹ bắt đầu la hét vì một người đàn ông khác đã cào vào mông cô.