Tôi nói – OK … và điều kiện thứ hai? Dì- Thứ hai là tôi không có con… Tôi muốn có con. Nếu bạn có thể cho, tôi sẽ là nô lệ của bạn. Và nếu bạn không thể cho một đứa trẻ hạnh phúc, hãy quên tôi đi Tôi đã nói – Tôi chấp nhận cả hai điều khoản của bạn. Bây giờ tôi đang đến Sau khi nghe câu chuyện của tôi, anh ấy đã từ chối tôi đến. Tôi đã hỏi tại sao? Dì- Không phải bây giờ … nhiều hơn sẽ đến vào một ngày nào đó. làm ơn đừng đến Tôi nói – được rồi. Tôi bí mật vào nhà anh, che mắt mọi người rồi đóng cổng. Dì Najima cần một con cặc trong âm hộ của mình.