Tôi nói – Thưa bà, tôi có thể giúp gì cho bà? Tôi nói – thưa bà nói gì? Anh ấy nói – tốt. Tôi nói – vâng thưa bà. Anh ấy nói – chơi một trò chơi với tôi. Tôi nói – sao thưa bà? Anh ta nói – Sự thật và Dám! Tôi nói – được rồi, thưa bà. Nhưng nó có ích gì cho tôi? Đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Anh ấy nói – vâng nó là … Nhưng bạn sẽ không làm điều này nhiều cho tôi sao? Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho bạn phản hồi tốt. Tôi cười và nói – được rồi thưa bà, bà nói gì cũng được. Cô ấy nói tôi sẽ hỏi một số câu hỏi về trò chơi. Nếu bạn không muốn trả lời, tôi có một điều muốn nói, bạn phải làm.