nhưng tôi thích chúng rất nhiều Giờ tôi bận công việc quá nên tôi nhất định không qua nhà anh ấy nữa. Nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn rất bền chặt. Cha cô là một nhân viên công ty và mẹ cô là một bà nội trợ. Bạn của tôi, Lata, mẹ của Piyush trông hơi ảm đạm. nhưng tôi thích chúng rất nhiều Giờ tôi bận công việc quá nên tôi nhất định không qua nhà anh ấy nữa. Nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn rất bền chặt. Cha cô là một nhân viên công ty và mẹ cô là một bà nội trợ. Bạn của tôi, Lata, mẹ của Piyush trông hơi ảm đạm. nhưng tôi thích chúng rất nhiều Giờ tôi bận công việc quá nên tôi nhất định không qua nhà anh ấy nữa.