Bây giờ anh ấy đã đưa lưỡi của mình vào âm hộ của tôi và bắt đầu liếm nó với sự sung sướng tột độ. Sau một lúc, tôi bắt anh ta đứng và ngồi xuống và sau đó rất nhẹ nhàng bắt đầu bú cặc của anh ta. Lần đầu tiên tôi được bú cặc trong một thời gian dài. Bây giờ con cặc của anh ấy đã ở trong miệng tôi. Tôi bú con cặc hết sức có thể. Sau đó, anh ta bắt tôi đứng và đẩy tôi vào tường. Tôi đang đứng lộn ngược với mông của tôi về phía anh ấy. Anh ấy lùi lại một chút và đưa con cặc của anh ấy vào miệng âm hộ của tôi và ở lần đẩy con cặc đầu tiên anh ấy đã khiến tôi hét lên.