Dì Nigaar cũng đến nhà hỏi han mẹ chồng suốt ngày. Vì vậy, họ cũng không lo lắng. Tôi và dì Niger và dì Najima đang ngồi cùng nhau. Chúng tôi đã nói chuyện trong khoảng 30 phút. Sau đó, dì Najima đã cho tôi một cơ hội làm bạn của cô ấy, đến nhà của chúng tôi và rủ cả hai chúng tôi đi chơi vui vẻ.Tôi đang mặc Dì Nigger và tôi đang ngồi trong phòng. Tôi ngồi cạnh anh ấy. Tôi từ từ đặt tay lên đùi anh và bắt đầu xoa. Dì Rose có đẹp không? Tôi đã say. Cô ấy nhìn vào mắt tôi và đưa môi chúng tôi lại gần nhau, và một nụ hôn môi bắt đầu giữa chúng tôi.