Bây giờ cô ấy cũng co chân lên trời và bắt đầu đưa con cặc của tôi vào tận bên trong. Trong thời gian này, mông của anh ấy đã hoàn toàn được nâng lên và anh ấy bắt đầu thưởng thức con cặc của tôi. Sau khoảng 15 phút hôn, cơ thể anh ấy bắt đầu co giật và anh ấy ôm chặt lấy tôi và nói: Tôi đã ngã trong khi làm việc đó. Sau khoảng 20 phút của nụ hôn mát mẻ này sau khi anh ấy ngã xuống trước, tôi cũng đã đến đích. Trong thời gian này, cô ấy cũng đã cười khúc khích hai lần. Tôi hỏi – cho tôi mạng sống của tôi, tôi nên lấy hàng ở đâu? Có thể nguội bớt.