Tôi cũng bắt đầu đánh vào âm hộ của cô ấy một cách sung sướng. Sapna đã tham gia vào việc uống núm vú của mẹ cô. Chẳng bao lâu cô ấy đã mập mạp như vậy và sau 10 phút thì âm hộ của cô ấy đã ra nước. cằm của tôi Tiếng nổ của Po vẫn theo âm hộ của anh. Đôi khi tôi lật hoặc duỗi thẳng âm hộ của cô ấy và tham gia vào việc đánh đòn vào âm hộ của cô ấy. Tôi đặt tất cả kinh nghiệm của mình vào âm hộ của mẹ. Bất cứ điều gì chị tôi dạy tôi, tôi đều áp dụng cho mẹ tôi. Cô ấy nói – Sao hôm nay em không dồn hết kiến ​​thức để làm bài kiểm tra, hôm nay em có thực hành tất cả những gì chị đã dạy cho em không?