Tôi nhận bảng kê hàng và tiền từ anh ta rồi đi lấy hàng. Khi anh ấy mang hàng đến, tôi đến nhà anh ấy. Có lẽ không có ai bên trong. Cửa cũng đã mở. Tôi lên tiếng, nhưng không ai nói. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói – á… á. Nó không làm phiền tôi lúc đầu. Nhưng khi tôi nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, tôi tự hỏi nó là gì. Tôi cần phát hiện âm thanh này. Giọng nói phát ra từ phòng tắm của nữ hoàng. Tôi đi đến cửa phòng tắm và không thấy gì. Có một cửa sổ phía trên phòng tắm, nhưng nó cao. Tôi với tay xuống đặt máy ảnh trên điện thoại và đặt nó lên cửa sổ.