Roshan Lal Aliza bắt đầu liếm mạnh vào mặt Randi. Vài phút sau, nước trong con cặc của Roshan Lal trào ra và để lại trong miệng Sara Aliza. Aliza bị kích thích đến nỗi cô ấy uống hết cả con cặc của Roshan Lal. Bây giờ Roshan Lal hỏi cô ấy – cô ấy đã hôn trước đây chưa? anh ấy cũng đụ tôi Roshan Lal phát ra âm thanh Hmm và yêu cầu Aliza đưa con cặc của anh ta lên một lần nữa. Aliza lại bắt đầu di chuyển con cặc của Roshan Lal. Trong khoảng 5 phút nữa, Lauda của Roshan Lal lại lên. Bây giờ Roshan Lal đặt Aliza trên ghế sofa và đặt con cặc của anh ta vào âm hộ của cô và đẩy nó.