Tôi cũng cười và nói – khi bạn nói. Anh ấy nói với tôi – nói với chị dâu tôi, khi nào tôi sẽ đến? Tôi sẽ nói với bạn, bạn đang đến Anh ấy nói – chị dâu, như bạn nói. Một khi không có ai trong nhà tôi, vì vậy tôi đã gọi anh ta đến nhà của tôi. Tôi đã nói với anh ấy vào ngày hôm đó rằng sẽ không có ai ở nhà tôi vào ngày hôm đó. Hãy chuẩn bị để đến ngày đó. Anh ấy cứ nhìn tôi khi chúng tôi đến trước mặt nhau. Anh ấy rất tốt bụng nói với tôi – chị dâu, em rất đẹp. Tôi cũng cười với anh ấy và đáp lại. Nhưng anh ấy nói với tôi – không, bạn rất đẹp.