Sau đó chúng tôi đến trường đại học của anh ấy. Anh mỉm cười cảm ơn tôi rồi tôi đến nhà. Khi tôi bắt đầu kiểm tra Facebook, tôi nhận được một tin nhắn mới. Cho đến lúc đó tôi không biết tên anh ấy. Khi tôi hỏi đó là ai, anh ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh. Đó là một cô gái thuộc địa. Sau đó anh ta cũng gửi số của mình. Khi tôi gọi cô ấy, cô ấy đã đặt cho tôi tên của con búp bê. Sau đó, anh ấy nói anh ấy rất tiếc vì ngày hôm đó và những điều tương tự bắt đầu xảy ra giữa hai chúng tôi. Đêm đó tôi đã cười hai lần ngay lập tức sau khi nhìn thấy hình ảnh của anh ấy.