Chúng tôi liếm con cu và con cu của nhau trong một thời gian dài. Rồi đến khoảnh khắc hai chúng ta từ hai thân xác trở thành một mạng sống. Aman đứng dậy và đi qua tôi. Tôi chào đón anh ấy bằng cả hai chân sang một bên. Aman bắt đầu hôn tôi một lần nữa và đẩy ngực tôi. Tôi ngày càng nóng hơn khi con cặc của Aman bắt đầu chạm vào âm hộ của tôi hết lần này đến lần khác. Con mèo của tôi bắt đầu tiết ra nước. Sau đó Aman nắm lấy con cặc của mình và đặt nó vào âm hộ của tôi và từ từ bắt đầu đưa con cặc của mình vào bên trong lỗ âm hộ của tôi. Tôi bắt đầu hôn trong khi đưa con cặc vào.