Từ bây giờ bạn là tài sản của tôi. Tôi nói ok. Cuối cùng chúng tôi đổ đầy nước vào chiếc xe đạp và làm sạch nó. Tôi đã nói đi ngay bây giờ? Anh ta nói – vâng xin hãy đến. Chúng tôi đi vào và thay đồ, tôi về phòng và nằm xuống. Một lúc sau bạn tôi đi làm thì em tôi lại ngã vào mông tôi. Chị dâu sướng quá bú cặc tôi. Trong khi chờ đợi, bạn hãy dùng răng của mình cầm lấy con cặc mà cắn nhẹ. Khi tiếng rít của tôi biến mất, cô ấy bắt đầu vuốt ve con cặc của tôi bằng lưỡi của cô ấy ở nơi nó bị cắn. Khi tôi nhìn vào anh ta.