Một ngày Chủ nhật, cô ấy đến ban công và tôi cũng đang đứng ở đó. Chúng tôi chào nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô ấy nói cô ấy cũng làm việc ở Gurugram. Từ cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi được biết rằng văn phòng của anh ấy cũng gần văn phòng của tôi. Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với anh ấy. Sau đó, anh ấy lấy số của tôi và cả hai chúng tôi vào trong. Sau khi có số điện thoại, chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau. Một ngày nọ, cô ấy nói rằng cuộc hôn nhân của cô ấy đã được gia đình sắp đặt từ sớm và chồng cô ấy rất thẳng thắn. Tôi hỏi cô ấy – sủi bọt nghĩa là gì?