Mossi bất ngờ trước hành động đột ngột này. Anh dùng tay ra hiệu để lấy nó ra. Sau đó, tôi nói – chỉ một chút! Tôi bắt đầu di chuyển que tới lui, đưa hơn một nửa dương vật của mình vào miệng Mossy. Bây giờ anh ấy cũng đã bắt đầu khó thở. Vì vậy, tôi đã lấy nó ra. Tôi nói với anh ta – hãy là một con trâu! Vì vậy, cô ấy đã trở thành một con ngựa. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của Mossy từ phía sau anh ta như một con trâu. Vì vậy, Mosey bắt đầu quay ngược âm hộ của mình về phía sau. Tôi thọc lưỡi vào âm hộ của anh ấy và bắt đầu liếm nó. Sau đó, cô ấy đến một bên ở vị trí cũ và bắt đầu bú vú tôi.