Tôi đã nói với Angika – hãy làm một cái chốt khác cho bạn và tôi. Angica dậy và làm móng tay cho họ. Tôi duỗi thẳng Malini ra và bắt đầu vuốt ve đùi cô ấy bằng cả hai tay. Còn con cặc thì áp sát vào âm hộ đút vào từ từ. Lần này anh đau khổ hơn. Trước đây Angika cũng vậy nên tôi nghĩ mình nên từ từ. Tôi từ từ rút con cặc của mình ra khỏi âm hộ nàng. Bây giờ toàn bộ dương vật của tôi đã ở trong âm hộ của Malini. Nước trái cây tiếp tục chảy ra từ âm hộ và giường bị ướt. Malini trông khát nước trong nhiều năm, nhưng lần này ngay sau khi tôi kéo mạnh âm hộ của cô ấy một lúc, cô ấy sắp rơi xuống lần nữa.