Anh ấy đặt tôi ngồi xuống và lấy ra một chai rượu mới từ túi mua hàng của tôi. Tôi nói – của ngày mai cũng được lưu trữ. Cô ấy nói – Tôi muốn uống cái này hôm nay. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không có việc mát-xa hay spa nào xảy ra ở đây mà sẽ có chuyện khác xảy ra. Trong khi đó, một điếu thuốc của Angika đã hết, và cơn say đang dần len lỏi vào mắt cô. Angika đến và ngồi cạnh tôi. tôi đã nói dối Cô ấy nói – Lexiboy, bạn có muốn gì không, hôm nay bạn có định qua đêm nằm như thế này nữa không? Tôi bắt đầu cười và kéo cô ấy vào vòng tay của tôi.