Tôi ấn vào núm vú của tôi và làm cho chúng đỏ. Sau đó, tôi bắt đầu liếm âm hộ của cô ấy. Con mèo của cô ấy bắt đầu tiết ra mật hoa và tôi bắt đầu liếm nó. Cô ấy đang đẩy âm hộ của mình về phía miệng tôi. Sau đó, tôi để cô ấy đứng ở một bên và tôi đứng trước mặt cô ấy và bắt đầu đưa con cặc của mình vào âm hộ của cô ấy. Lần này, phong ấn đã bị phá vỡ, vì vậy tôi đã không hét lên thành tiếng. Anh đau, nhưng không quá nhiều. Sau đó, tôi đặt con cặc của mình vào âm hộ của cô ấy và ngay lập tức bắt đầu đụ cô ấy. Tôi đụ cô ấy ở đó khoảng 25 phút.