6 người còn lại có 2 GF BF và những người còn lại chỉ là bạn. Sau khi họ rời đi, cả hai chúng tôi ngồi trên bãi biển và gọi bia. Phía bên kia hơi tối và chỉ còn lại một vài người trên bãi biển… hầu hết trong số họ là những cặp vợ chồng mới cưới đang hôn nhau và tận hưởng. Khi Sunny và tôi nhìn thấy anh ấy, chúng tôi bắt đầu mỉm cười với nhau. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã có một cơ hội tốt…Tôi phải dẫn đầu. Sunny – bây giờ chúng ta cũng phải đi bộ. Trời sắp tối…và chuông báo thức phải reo. Tôi-vâng, uống bia của bạn ngay bây giờ. Tôi sẽ rời đi khi chuông báo thức vang lên. Nhân tiện, hãy xem hiện tại có bao nhiêu.